1. Wettelijk heeft u het recht om binnen veertien (14) dagen af te zien van uw aankoop. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen veertien (14) dagen vanaf dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. LIV/Revor Group hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

2. Indien u uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zal LIV/Revor Group het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. LIV/Revor Group zal instaan voor de retourkosten en zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

3. Als u wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet u dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan LIV/Revor Group meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgesteld worden naar info@revorgroup.com.

4. In die mededeling moet u verplicht volgende informatie vermelden:

  • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

  • Het ordernummer/referentienummer, dit kan u terugvinden op de bevestiging/factuur van de bestelling;

  • Een opsomming van de producten die u wenst terug te sturen uit uw bestelling;

  • Uw naam en adres;

  • Uw handtekening.

Vervolgens zal u met LIV/Revor Group overeenkomen wanneer het Product opgehaald kan worden door de externe partij aangeduid door LIV/Revor Group.

5. U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. LIV/Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat LIV/Revor Group de initiƫle aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.