1. U, handelend in de bevoegdheid van consument zoals gedefinieerd wordt in art. I.1, 1° WER, beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar (2jaar). U kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de verkoop.

2. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de twee jaar (2jaar) vanaf de levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

(a) Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

(b) Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als klant bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

3. Indien u van uw garantie wenst gebruik te maken, moet u ons zo snel mogelijk na het ontdekken van het gebrek, binnen de twee jaar (2jaar), op de hoogte brengen. Dit kan via info@revorgroup.com. Wij verzoeken u om ons terzake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).

4. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige product.

5. U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. LIV/Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

6. De waarborg die u door LIV/Revor Group wordt aangeboden, geldt enkel en alleen bij fabricatiefouten. Alle vervormingen of beschadigingen die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere vervuilingen van menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet aangepaste of slecht geplaatste bodem vallen niet onder deze garantie.

7. De garantie geldt enkel voor producten voorzien van het LIV-label. Bij het verwijderen van dit label vervalt elke vorm van garantie.

8 Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke facLIVdatum.

9 Onze garantieperiode voor matrassen en toppers is 5jaar en is degressief, zie de tabel hieronder. Dit is enkel van toepassing op de matrassen en toppers. De garantieperiode gaat in bij levering, terug te vinden op het aankoopbewijs van uw product. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd. De percentages hieronder staan voor het procent korting je ontvangt op het omruilen van je product.

Eerste jaar na aankoop

100% van de verkoopprijs

tweede jaar na aankoop

100% van de verkoopprijs

derde jaar na aankoop

60% van de verkoopprijs

vierde jaar na aankoop

40% van de verkoopprijs

Vijfde jaar na aankoop

20% van de verkoopprijs